2007/Jun/27

ไม่เข้าใจ

ทำไมถึงไม่เข้าใจวะ?

ชั้นไปทำอะไรพลาดตรงไหนอีก?

ทั้งหมดนี้เพราะคิดถึงคนอื่นมากไป

หรือไม่สนใจใครเลย

เฮ๊ย....!

อะไรของมันวะ

Comment

Comment:

Tweet